01-05-2020 / blog / Niels Broekhuizen

"Vooral in tijden van economische crisis wil je dat je debiteuren op tijd betalen"

Automatisch aanmanen voorkomt liquiditeitsproblemen

Op dit moment heerst er grote onzekerheid bij veel bedrijven. Hoe lang duurt deze situatie nog voort? Keren we weer terug naar de oude situatie of is de Nederlandse economie voorgoed veranderd? Hoe lang duurt het voordat ik geraakt wordt door deze situatie? Veel bedrijven draaien wel omzet, maar als facturen niet (direct) door klanten betaald worden, ontstaan er evengoed nog liquiditeitsproblemen. Bedrijven die boven op hun openstaande posten zitten, inzicht hebben en gericht actie ondernemen, komen beter uit deze situatie. Onbetaalde facturen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering en de winstgevendheid van de organisatie. En daarmee kan automatisch aanmanen in deze situatie het verschil maken.

Grote onzekerheid

Door de coronacrisis komen veel bedrijven in de problemen. En bij de bedrijven die niet direct geraakt worden, heerst een gevoel van onzekerheid. Want als hun klanten de facturen niet meer betalen, hebben zij ook een probleem. Het is dus van belang om inzicht te krijgen in de situatie en de openstaande posten betaald te krijgen. De meeste managers hebben het nu vooral druk met het op de rails houden van hun bedrijf. Zij hebben geen extra tijd over om handmatig te controleren wat de stand is van het debiteurensaldo.

Automatisch aanmanen

Het handmatig versturen van aanmaningen kost managers veel extra tijd. Daarbij kan het gebeuren dat onbetaalde facturen blijven liggen, omdat de focus nu op andere zaken ligt. Zeker in een periode vol onzekerheden, kan het simpelweg automatisch aanmanen een wereld van verschil maken in de financiële positie van een bedrijf. Consultant Niels Broekhuizen knikt bevestigend: “Vooral in tijden van economische crisis wil je dat je debiteuren op tijd betalen. Wanneer debiteuren te laat betalen, zorgt dat ervoor dat de onderneming liquiditeit tekort komt om de dagelijkse activiteiten te financieren.”

Zeker in een periode vol onzekerheden, kan het simpelweg automatisch aanmanen een wereld van verschil maken in de financiële positie van een bedrijf. 

Aanmanen in AFAS Profit

Ieder bedrijf met een ERP-licentie kan gebruik maken van automatisch aanmanen in AFAS. Hiermee krijgt het bedrijf op dagelijkse basis duidelijk wat de stand van zaken is. Met één druk op de knop worden automatisch alle aanmaningen verzonden. Op basis van de vervaldatum van de factuur, ‘ziet’ het systeem of er aangemaand kan worden en ook op welke manier. Niels bevestigt: “Een eerste aanmaning zal nog een vriendelijke toon hebben, waar bijvoorbeeld een derde aanmaning veel dwingender is”.

 

“Afhankelijk van de specifieke wensen van de klant, kunnen we dit aanmaningsproces al in een dag inrichten. We maken dan een aanmaningsset aan. Daarin is bepaald na hoeveel vervaldagen de verschillende aanmaningen worden verstuurd, wat de inhoud is van het aanmaningsrapport en wat de inhoud is van het bericht dat mee wordt gestuurd.” legt Niels uit. Alles is overigens in te richten in de huisstijl van het bedrijf en in de stijl van de facturen.

 

Automatisch aanmanen geeft duidelijkheid

Naast een tijdsbesparing, verkleint automatisch aanmanens de foutgevoeligheid. Er blijven namelijk geen onbetaalde facturen meer buiten zicht. Alles wordt in één systeem bijgehouden, er slingeren geen aparte lijstjes meer rond. Dat geeft duidelijkheid en rust.

 

Meer weten over het geautomatiseerd aanmanen in AFAS Profit? 

 

Niels Broekhuizen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Conclusion AFAS Solutions Edisonbaan 15, 3439 MN Nieuwegein info@conclusionafassolutions.nl +31 30 219 3800