Meer Profijt met Profit

Het gebruik van Profit software van AFAS raakt de primaire bedrijfsvoering van een organisatie. Over het algemeen brengt dit behoorlijk wat verandering te weeg. Of je nu al langere tijd werkt met de software of Profit recentelijk hebt geïmplementeerd er is altijd ruimte voor verbetering.

 

Verbeter uw AFAS omgeving door gebruiksgemak, performance, en beheersbaarheid van Profit te optimaliseren. Onze Applicatie review geeft inzicht in de kwaliteit van de inrichting en de beheer performance van Profit en deskundig advies over de optimalisatie kansen binnen uw organisatie.

 

Een review bestaat uit twee delen:

  1. een high-level scan welke op hoofdlijnen inzicht geeft in de kansen. Een beknopt advies rapport geeft een eerste beeld over de mogelijkheden. Deze scan is geheel kosteloos.
  2. Op basis van de scan heeft u de mogelijkheid om te besluiten de bevindingen nader te laten onderzoeken. We spreken dan over een diepgaande audit op het systeem en de werkprocessen binnen de organisatie. De uitkomst van de audit is een businesscase waarin we onderbouwen welke optimalisatie mogelijkheden er zijn, welke investeringen hier tegenover staan en welke opbrengsten er te behalen zijn. Het biedt concreet handvatten om de performance van organisatie middels Profit te verbeteren.

 

 

 .Wil je meer weten over dit onderwerp?
Bel Sebastiaan Leeuwenkamp
06-11041745Conclusion AFAS Solutions Edisonbaan 15, 3439 MN Nieuwegein info@conclusionafassolutions.nl +31 30 219 3800